Gospodarka

„Dynamizacja rozwoju społeczno-gospodarczego, dzięki kompleksowej, międzynarodowej promocji terenów inwestycyjnych”

W Mieście Radlin do 31 maja 2014 roku zrealizowany zostanie projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet I „Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość”, poddziałanie 1.1.2. „Promocja inwestycyjna”.

Przedmiotem projektu jest kompleksowy program z zakresu city marketing, skierowany na promocję Radlina jako dynamicznego ośrodka miejskiego o dużym potencjale rozwojowym, wspierającego i kształtującego własny rozwój społeczno-gospodarczy. Elementy projektu obejmują:

-promocja bezpośrednia – spotkania podczas targów, konferencji,
-promocja zewnętrzna (roll up, banner reklamowy),
-promocja wydawnicza (album, folder promocyjny, prezentacja multimedialna),
-promocja medialna (spoty promocyjne w ogólnopolskich kanałach biznesowych, miejski portal, reklamy internetowe),
-promocja prasowa (artykuły w prasie ogólnopolskiej),
-nowoczesne rozwiązania technologiczne (stół multimedialny),
-promocja wystawiennicza (targi inwestycji, targi przemysłowe),
-gadgety reklamowe.

 

Konferencja biznesowo-samorządowa w Radlinie:

 

Udział Radlina w targach inwestycyjnych SILESIA EXPO w Sosnowcu:

 

Udział w targach inwestycyjnych REAL EXPO w Monachium :

Udział w targach inwestycyjnych INVEST-TOR w Toruniu:

Udział w targach inwestycyjnych URBIST INVEST w Brnie:

 

Numer umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-025/11-00
Numer projektu: 1291
Całkowita wartość projektu wynosi: 525 707,00 zł,
Środki z funduszu w kwocie nieprzekraczającej: 446 850,95 zł stanowiącej nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

 

Image and video hosting by TinyPic