NGO

„Co z tą współpracą?

Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”

baner

Projekt pn. „Co z tą współpracą? Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi” realizowany w ramach działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z siedzibą w Rybniku oraz z Ośrodkiem Badań Społecznych SONDA z siedzibą w Rybniku.

CEL PROJEKTU:
Poprawa jakości współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną w Radlinie poprzez wdrożenie wybranych 6 obszarów opisanych w „Modelu współpracy…” oraz ich upowszechnienie w pozostałych gminach powiatu wodzisławskiego w terminie do 30.06.2015r.

Projekt zakłada organizację warsztatów mających na celu poprawę dialogu międzysektorowego w Radlinie. Warsztaty są otwarte dla wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Będzie możliwość udziału w grupach roboczych w następujących tematach:

  • KONSULTOWANIE PROJEKTÓW AKTÓW NORMATYWNYCH
  • OCENA REALIZACJI POLITYK I PROGRAMÓW
  • REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH – FORMY FINANSOWE
  • REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH – FORMY NIEFINANSOWE
  • SYSTEM WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH I NGO
  • WSPIERANIE PROCESÓW INTEGRACJI SEKTORA NGO

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.

Dokumenty do pobrania:

regulamin uczestnictwa w projekcie_COM

pefs_instytucja

PEFS osobowy_uczestnicy

 

 

naglowek_projektu

 

—————————————————————————-

„Od partnerstwa do kooperacji”

 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich, jako Lider projektu, wraz z Partnerami – Uniwersytetem Warszawskim oraz Gminą Miasto Ustka, realizuje projekt innowacyjny testujący PI „Od partnerstwa do kooperacji”. Celem projektu jest wypracowanie nowego modelu zlecania realizacji zadań publicznych przez samorządy organizacjom pozarządowym.
Innowacyjny projekt testowany jest na 16 polskich samorządach. Wśród nich, obok Warszawy, Łodzi, czy Świnoujścia, jest również Radlin.
Na czym polega testowanie?W ramach projektu Jednostki Testujące otrzymują wsparcie obejmujące cały proces wdrażania zmiany, nad którym czuwa indywidualny doradca oraz cały zespół projektowy. Przeprowadzone zostaną m.in. spotkanie informacyjne oraz szczegółowe szkolenie dla JST i NGO, w celu wzmocnienia potencjału zarówno samorządów jak i organizacji.Finalny poradnik, który będzie efektem naszej wspólnej pracy i doświadczeń Jednostek Testujących wysłany zostanie do wszystkich gmin w Polsce, aby każdy mógł skorzystać z wypracowanych rozwiązań. Równocześnie prowadzić będziemy intensywną kampanię informacyjną i promocyjną modelu.unijne-zlecanie-zadan